* כל הדוחות מוצגים בפורמט PDF  (להורדה)     

 

דוחות כספיים לשנת 2015 : 

 

All reports are on PDF files *

 

: Financial reports of 2015

 

Report - March 2015

Report - June 2015

Report - September 2015

Report - 2015

דוחות כספיים לשנת 2016 : 

: Financial reports of 2016

 

Report - March 2016

Report - June 2016

Report - September 2016

Report - 2016