לקבלת רשימה עדכנית וקובעת של רשתות אחרות המכבדות את תו הזהב והגבלותיהן, לחץ כאן.
רשימה זו תתעדכן מעת לעת, ללא הודעה נוספת למחזיק הכרטיס,
ועל מחזיק הכרטיס האחריות לבדוק את הרשימה העדכנית.