כפוף לתקנון מועדון לקוחות שופרסל המשתנה מעת לעת. ההטבה ניתנת למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל/ cash card שופרסל. ניתן לשנות את
רשימת המוצרים הנבחרים פעם אחת ברבעון קלנדרי באתר האינטרנט של שופרסל www.shufersal.co.il או במוקד הטלפוני של המועדון או באמצעות
מילוי טופס חדש והגשתו באחת מהדרכים המקובלות. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את רשימת המוצרים בכל עת. ההנחה עבור המוצרים
שנבחרו על ידי מחזיק כרטיס האשראי, תיכנס לתוקף רק לאחר הזנת נתוני הבקשה במערכות שופרסל. עד אשר יוזנו נתוני הבקשה במערכות שופרסל
 או במידה ולא ייבחרו מוצרים על ידי הלקוח או במידה והמוצר שנבחר הוסר מהרשימה - ייבחר מוצר/ים אחרים מהרשימה ל פי שיקול דעתה של שופרסל.
 מימוש ההנחה מוגבל ל 10- יחידות בחודש קלנדרי מכל מוצר נבחר. כפוף למגוון הקיים בסניף ולמלאי המוצרים המצויים בכל סניף וסניף בעת ביצוע קנייה.
 אין רכישה סיטונאית. ניתן לקבל פרטים בסניפים לגבי מוצרים שמצוינים לצידם גדלים/טעמים/סוגים שונים ועוד. שופרסל רשאית להפסיק/לשנות את ההטבה
בכל עת. חל איסור על מכירת משקאות אלכוהוליים/משכרים לאחר השעה 23:00 ולמי שטרם מלאו לו 18 שנה. ההטבה תינתן בעסקאות בהן בוצע החיוב
 באמצעות כרטיס אשראי שופרסל. במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים הנבחרים ולקיחת מוצר חליפי באותה עסקה, יקבל הלקוח את
ההנחה על פריט החזרה.שופרסל תהיה רשאית לקבוע כי אין כפל מבצעים בגין פריט/פריטים ברשימה עפ"י שיקול דעתה.